Służba zdrowia

Służba zdrowia

Na podstronie dostępne są wszystkie najważniejsze ustawy i rozporządzenia odtyczące problematyki  ochrony życia i zdrowia osób wykonujących zawody medyczne lub pokrewne.

Pobierz Plik: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1) z późniejszymi zmianami(Dz. U. z 2021 r. poz. 711).


Pobierz Plik: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz. U. 2008 Nr 234 poz. 1570) z późniejszymi zmianami.


Pobierz Plik: Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 22 kwietnia 2005 r., w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716).

narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716).


Pobierz Plik: OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1488).


Pobierz Plik: OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. z 2013 r. Poz. 1367). 


Pobierz Plik: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 205 r., w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.Nr 259, poz. 2173).


Pobierz Plik: Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1984 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w poradniach i pracowniach stomatologicznych(Dz.U. z 1984 r. Nr 37, poz. 197).


Pobierz Plik: Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi ( Dz.U. Nr 180, poz. 1325).


Pobierz Plik: Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1)z dnia 27 marca 2008 r., w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nowotworowych (Dz. U. Nr 59,poz. 365).


Pobierz Plik: Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. Nr 51, poz. 265).


Pobierz Plik: Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych(Dz.U. z 2013 r., poz. 696).


Liczba odwiedzin: 2986
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem